Garantie op uw gashaard

RAIS geeft 5 jaar garantie op alle gashaarden met betrekking tot materiaal- en fabricagefouten. De garantieperiode gaat in op het moment dat het product wordt geleverd.

ALGEMEEN

 • De gashaard moet worden geïnstalleerd door een erkend installateur of een ander vakkundig persoon in overeenstemming met de nationale wetgeving.
 • Als de gashaard niet wordt geïnstalleerd volgens de installatie-instructies en de nationale wetgeving, aanvaardt RAIS geen verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of gevolgschade.
 • Verlenging of vervanging van onderdelen leidt niet tot verlenging van de garantieperiode.

DE GARANTIE OMVAT:

 • Gedocumenteerde functionele storingen als gevolg van foutieve verwerking
 • Gedocumenteerde materiaaldefecten

DE GARANTIE OMVAT NIET:

 • Het uiterlijk van de roestvrijstalen oppervlakken en kleurveranderingen zoals patina
 • Uitzettingsgeluiden
 • Accu's
 • Storingen als gevolg van onjuiste installatie van de afvoerbuis en onjuiste plaatsing van de keramische houtblokken en de gloeilaag
 • Schade die is veroorzaakt door externe oorzaken (schokken, blikseminslag, vallen, overstroming of oververhitting van het apparaat) tijdens vervoer, opslag of installatie
 • Storingen als gevolg van nalatigheid, verkeerd gebruik en/of grove nalatigheid
  • De volgende slijtdelen: glaspakkingen, 1e en 2e thermokoppels, piëzo-elektrische ontsteking, waakvlam en waakvlampakking

  DE GARANTIE VERVALT:

  • Als de installatie of reparatie niet in overeenstemming is met de nationale wetgeving.
  • Bij schade door externe invloeden en gebruik van ongeschikte brandstoffen.
  • Als de gashaard niet volgens de installatievoorschriften is geïnstalleerd of niet volgens de gebruiksaanwijzing is gebruikt.
  • Niet-naleving van wettelijke of aanbevolen installatie-instructies en in geval van eigen wijzigingen aan de kachel.
  • In geval van gebrek aan onderhoud (zie hoofdstuk in de installatiehandleiding over service en onderhoud).
  • Bij gebruik van een andere stroomadapter die niet dezelfde specificaties heeft als de originele.

  ONDERHOUD VAN UW GASHAARD

  Wij raden u aan uw gashaard eenmaal per jaar door een vakman te laten nakijken om de werking van het product te verzekeren en de veiligheid ervan te controleren.

  NEEM CONTACT OP MET UW LEVERANCIER IN GEVAL VAN SCHADE

  Neem in geval van schade aan uw gaskachel contact op met de leverancier waar het product is gekocht. In het geval van een garantieclaim bepaalt RAIS hoe de schade wordt verholpen. In het geval van reparatie zorgen wij dat die professioneel wordt uitgevoerd.

  Bij garantieclaims op nageleverde of gerepareerde onderdelen verwijzen wij naar nationale/Europese wetgeving/bepalingen met betrekking tot verlengde garantieperioden.

  De garantievoorwaarden die op enig moment van kracht zijn, zijn verkrijgbaar bij RAIS.

  Webbureau ITTP