&noscript=1 />

Garanti på din gasspeis

RAIS gir 5 års garanti på alle gasspeiser med tanke på material- og produksjonsfeil. Garantiperioden begynner når produktet er levert.

Generelt

 • Gasspeisen må installeres av en autorisert installatør eller annen fagperson i samsvar med nasjonal lovgivning.
 • Hvis gasspeisen ikke er installert i henhold til installasjonsinstruksjonene og nasjonal lovgivning, tar RAIS ingen ansvar for feil eller følgeskader.
 • Fornyelse eller utskifting av komponenter forlenger ikke garantiperioden.

GARANTIEN DEKKER:

 • Dokumenterte funksjonsfeil på grunn av feilaktig forarbeid
 • Dokumenterte materialfeil

GARANTIEN DEKKER IKKE:

 • Utseende og fargeendringer på overflatene i rustfritt stål samt patina
 • Utvidelseslyder
 • Batterier
 • Feil på grunn av feil installasjon av røykrøret og feil plassering av keramikk-logs og glødelag
 • Skade forårsaket av ytre årsaker (støt, lyn, fall, oversvømmelse eller overoppheting av apparatet) under transport, lagring eller installasjon
 • Feil som skyldes forsømmelse, feil bruk og/eller grov uaktsomhet
 • Følgende slitedeler: glasspakninger, 1. og 2. termoelement, Piezo-elektrodetenning, pilotlys og pilotpakning

GARANTIEN BORTFALLER:

 • Hvis installasjon eller reparasjon ikke er i samsvar med nasjonal lovgivning.
 • Ved skader på grunn av ytre påvirkninger og bruk av uegnet drivstoff.
 • Hvis gasspeisen ikke er installert i henhold til monteringsanvisningen eller brukt i henhold til bruksanvisningen.
 • Manglende overholdelse av lovlige eller anbefalte installasjonsforskrifter samt ved egne endringer på ovnen.
 • Ved manglende vedlikehold (jf. avsnittet i monteringsmanualen om service og vedlikehold).
 • Når du bruker en annen strømadapter som ikke har samme spesifikasjoner som originalen.

VEDLIKEHOLD AV GASSPEISEN

Vi anbefaler at din gasspeis inspiseres av en fagmann en gang i året for å sikre produktets funksjon og for å gjennomgå sikkerheten.

KONTAKT DIN FORHANDLER I TILFELLE AV SKADE

Ved skade på gasspeisen, vennligst kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. I tilfelle et garantikrav vil RAIS avgjøre måten skaden skal repareres på. Ved reparasjon sørger vi for profesjonell utførelse.

For garantikrav på leverte eller reparerte deler, se nasjonale/EU-rettslige lover/forskrifter i forbindelse med fornyede garantiperioder.

De til enhver tid gjeldende garantibestemmelsene kan rekvireres hos RAIS.

Webbureau ITTP