Garanti på din gaspejs

RAIS yder 5 års garanti på alle gaspejse med hensyn til materiale- og fabrikationsfejl. Garantiperioden begynder, når produktet er leveret.

Generelt

 • Gaspejsen skal installeres af en autoriseret installatør eller anden faglig person i henhold til national lovgivning.
 • Hvis gaspejsen ikke er monteret i henhold til installationsvejledningen samt national lovgivning, tager RAIS intet ansvar for fejl eller følgeskader.
 • Fornyelse eller erstatning af komponenter forlænger ikke garantiperioden.

Garantien dækker:

 • Dokumenterede funktionsfejl på grund af fejlagtig forarbejdning
 • Dokumenterede materialefejl

Garantien dækker ikke:

 • De rustfrie ståloverfladers udseende og farveforandringer samt patina
 • Udvidelseslyde
 • Batterier
 • Fejl som følge af ikke-korrekt montering af aftræksrøret og forkert placering af de keramiske logs og glødelaget
 • Skader forårsaget af eksterne årsager (stød, lynnedslag, fald, oversvømmelse eller overophedning af apparatet) under transport, opbevaring eller installation
 • Fejl på grund af forsømmelse, forkert brug og/eller grov uagtsomhed
 • Følgende sliddele: glaspakninger, 1. og 2. termoelement, Piezo-elektrodetænding, pilotlys og pilotpakning

Garantien bortfalder:

 • Hvis installation eller reparation ikke følger national lovgivning.
 • Ved skader på grund af ydre påvirkninger og anvendelse af uegnede brændstoffer.
 • Hvis gaspejsen ikke er blevet installeret i henhold til installationsvejledningen eller brugt i henhold til brugervejledningen.
 • Manglende overholdelse af lovmæssige eller anbefalede installationsforskrifter samt i tilfælde af egne ændringer af ovnen.
 • Ved manglende vedligeholdelse (jf. afsnit i installationsmanual vedrørende service og vedligehold).
 • Ved brug af anden strømadapter, som ikke har de samme specifikationer som den originale.

VEDLIGEHOLDELSE AF DIN GASPEJS

Vi anbefaler, at din gaspejs efterses af en fagmand en gang årligt for at sikre produktets funktion og gennemgå dets sikkerhed.

KONTAKT DIN FORHANDLER VED SKADESTILFÆLDE

Ved en skade på din gaspejs, bedes du kontakte den forhandler, hvor produktet er købt. I tilfælde af krav på garanti afgør RAIS måden, hvorpå skaden bliver udbedret. I tilfælde af reparation, sørger vi for professionel udførelse.

Ved garantifordringer på efterleverede eller reparerede dele henvises til nationale/EU-retslige love/bestemmelser i forbindelse med fornyede garantiperioder.

De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan rekvireres hos RAIS.

Webbureau ITTP