&noscript=1 />

Garanti på din gaspejs

RAIS yder 2 års garanti på alle gaspejse. Garantiperioden begynder, når produktet er leveret. Garantien – der ydes af RAIS – er et supplement til de gældende nationale garantikrav i det land, hvor pejsen er købt.

Generelt

 • Fornyelse eller erstatning af komponenter forlænger ikke garantiperioden.
 • Garantien er kun gældende i de tilfælde, hvor gaspejsen er solgt gennem en officiel RAIS/ATTIKA-forhandler.

Garantien dækker:

 • Dokumenterede funktionsfejl på grund af fejlagtig forarbejdning.
 • Dokumenterede materialefejl.
 • Gaspejsens kabinet, hvorpå der ydes 5 års garanti.

Garantien dækker ikke:

 • Rustfrie ståloverfladers udseende og farveforandringer samt patina.
 • Termiske udvidelseslyde.

Garantien bortfalder:

 • Hvis installation eller reparation ikke følger national eller lokal lovgivning.
 • Ved skader på grund af ydre påvirkninger og anvendelse af uegnede brændstoffer.
 • Hvis gaspejsen ikke er blevet installeret i henhold til installationsvejledningen eller brugt i henhold til brugervejledningen.
 • Ved manglende overholdelse af lovmæssige eller anbefalede installationsforskrifter samt i tilfælde af egne ændringer af ovnen.
 • Ved manglende vedligeholdelse (jf. afsnit i installationsmanual vedrørende service og vedligehold).
 • Ved brug af uoriginale komponenter som ikke har de samme specifikationer som de originale.
 • Ved skader forårsaget af eksterne årsager (såsom stød, lynnedslag, fald, oversvømmelse eller overophedning af pejsen) under transport, opbevaring eller installation.
 • Ved fejl på grund af forsømmelse, forkert brug og/eller grov uagtsomhed.

VEDLIGEHOLDELSE AF DIN GASPEJS

Vi anbefaler, at din gaspejs efterses af en fagmand en gang årligt for at sikre produktets funktion og gennemgå dets sikkerhed.

KONTAKT DIN FORHANDLER VED SKADESTILFÆLDE

Ved en skade på din gaspejs, bedes du kontakte den forhandler, hvor produktet er købt og oplyse dets produktionsnummer.

I tilfælde af krav på garanti afgør RAIS/måden, hvorpå skaden bliver udbedret. I tilfælde af reparation, sørger vi for professionel udførelse.

Ved garantifordringer på efterleverede eller reparerede dele henvises til nationale/EU-retslige love/bestemmelser i forbindelse med fornyede garantiperioder.

De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan rekvireres hos RAIS.

Webbureau ITTP