Garanti på din gaspejs

RAIS-ovne kontrolleres i flere omgange i forhold til sikkerhed samt kvaliteten af materialer og forarbejdning. Vi yder 2 års garanti på alle gaspejse, og garantiperioden starter på installationsdatoen.

Generelt

 • Gaspejsen skal installeres af en autoriseret installatør. Installationsvejledning og national lovgivning skal følges.
 • RAIS tager intet ansvar for fejl eller mangler som følge af installationen af gaspejsen. Den autoriserede installatør har ansvaret for at godkende placeringen af pejsen, valg af materialer og installationen af aftræksrøret.
 • Fornyelse eller erstatning af komponenter forlænger ikke garantiperioden.

Garantien dækker

 • Dokumenterede funktionsfejl på grund af fejlagtig forarbejdning
 • Dokumenterede materialefejl

Garantien dækker ikke

 • Glas
 • Glaspakninger
 • Overfladestrukturens udseende el. naturstenenes tekstur
 • De rustfrie ståloverfladers udseende og farveforandringer samt patina
 • Udvidelseslyde
 • Batterier
 • Fejl som følge af ikke-korrekt montering af aftræksrøret og forkert placering af de keramiske logs og glødelaget
 • Skader forårsaget af eksterne årsager (stød, lynnedslag, fald, oversvømmelse eller overophedning af apparatet) under transport, opbevaring eller installation
 • Fejl på grund af forsømmelse, forkert brug og/eller grov uagtsomhed

Garantien bortfalder i tilfælde af

 • Hvis installation eller reparation foretages af en ikke-autoriseret installatør
 • Hvis garantibetingelserne ikke er blevet fulgt
 • Skader på grund af ydre påvirkninger og anvendelse af uegnede brændstoffer
 • Hvis gaspejsen ikke er blevet installeret i henhold til installationsvejledningen eller brugt i henhold til brugervejledningen
 • Manglende overholdelse af lovmæssige eller anbefalede installationsforskrifter, samt i tilfælde af egne ændringer af ovnen
 • Manglende service og pleje
 • Brug af anden strømadapter end den originale

I SKADESTILFÆLDE BEDES DU KONTAKTE DIN FORHANDLER.

I tilfælde af garantikrav afgør vi måden hvorpå skaden bliver udbedret. I tilfælde af reparation, sørger vi for professioneludførelse.

Ved garantifordringer på efterleverede eller reparerede dele henvises til nationale/EU-retslige love/bestemmelser i forbindelse med fornyede garantiperioder.

De til enhver tid gældende garantibestemmelser kan rekvireres hos RAIS.

Webbureau ITTP