&noscript=1 />

RAIS 600³

Få rådgivning

Få expertråd

Fill out my online form.

Med RAIS 600-3 får du en unik insyn till elden tack vare spisinsatsens tre stora glasrutor. Den närmast kubformade designen skapar en elegant ram runt elden.
Spisinsatsen finns även med glas på en eller två sidor. Välj mellan stål- eller glaslucka.

Kan anslutas till AirSystem via undersidan eller bakväggen.

 • Tekniska data

  Inbyggnadsmått
  678 - 375 - 615
  Ramens yttermått
  684 - 391 - 627
  Avstånd till brännbart material
  Till vägg från sidan
  500
  Till tak
  1000
  Till golv
  300
  Möbleringsavstånd
  950
  Advanced Glass Concept

  Advanced Glass Concept

  RAIS brændeovne er kendt for sine sodfrie glasruder og smukke flammebilleder. Hemmeligheden bag denne kvalitetsfordel er vores helhedsorienterede tilgang til glassene i brændkammeret.

  Advanced Glass Concept

  Alla RAIS braskaminer är utformade med glas som bygger på vårt ADVANCED GLASS CONCEPT®. Konceptet utnyttjar olika glastyper som kan variera från kamin till kamin – men målsättningen är alltid densamma: att skapa de bästa förutsättningarna för sotfria glas och en vacker insyn till flammorna.

 • DRAWINGS

  6003

  600 3 Indbygningsmål600 3 Måltegning

  600 3 Maaltegning 2a600 3 Maaltegning 2b

 • Dokument

  Bruks-/installationsanvisning
  Bruksanvisning  
  Installationsanvisning  
     
  Declaration of Performance  
  Declaration of Conformity  
  Table 1  

   

  Arkitektinformation
  RAIS ställer CAD-ritningar till förfogande för arkitekter och andra yrkesverksamma för yrkesmässigt bruk. För att kunna använda våra ritningar måste du ha Autocad version 2000 eller version 14 eller liknande mjukvara installerad på din dator.

  600-3 - Tegning .dwg

   

Webbureau ITTP