&noscript=1 />

FAQ - frågor och svar

Innan köpet

Vilken braskamin ska jag välja?

Det är många saker att ta hänsyn till när man ska välja en braskamin. Det handlar i hög grad om stil och smak, men också om vilka möjligheter som finns i rummet där du önskar installera braskaminen. Du kan först och främst få överblick om de viktigaste sakerna du bör överväga med hjälp av vår braskaminsväljare/-guide här. Dessutom kan du arrangera ett oförpliktande möte med en av våra återförsäljare som snabbt kan ge dig en överblick över möjligheterna i ditt hem. Se våra återförsäljare här.

Vilken braskamin är bäst?

Det är svårt att svara på vilken braskamin som är bäst. Hos RAIS uppfyller alla våra braskaminer och insatser de skarpaste miljö- och kvalitetskraven. Det betyder att du med en RAIS får en braskamin som håller i många år framöver och att du alltid kan få råd, hjälp och vägledning till hur du får det mesta ut av din braskamin.

Vad kostar en braskamin?

Priset på RAIS-braskaminer varierar i hög grad på vilken modell och de tillval du önskar (t.ex. CleverAir och liknande). Kontakta din närmaste återförsäljare för att upplysningar om priserna.

Hur stor ska braskaminen vara?

Som tumregel värmer en modern braskamin upp 10 kvm per kilowatt. En braskamin på 5 kW kan därför värma upp ett utrymme upp till 50 kW.

Vad händer om jag ska ha braskaminen i en sommarstuga eller ett litet rum?

Till en sommarstuga (allt efter storlek) kan du välja mellan alla RAIS-modeller. Ska braskaminen stå i ett litet rum är det en bra idé att välja en braskamin med en liten brännkammare (t.ex. RAIS Q-Tee).

Vad är det för skillnad på en braskamin och en spisinsats?

En braskamin är en fristående kamin som du kan se här. En spisinsats muras in i n vägg, som här.

Vilka krav ska skorstenen uppfylla?

Kontrollera alltid vad nationella lagar och regler säger om vilka krav som din skorsten ska uppfylla. Det är olika krav till hur mycket som får anslutas till samma skorsten, höjd för anslutningen och avstånd till väggen bakom braskaminen. Har du några funderingar och frågor, kontakta din RAIS-återförsäljare.

Kan jag använda braskaminen som rumsavdelare?

Ja, det kan du absolut. Våra insatser fungerar mycket bra som rumsavdelare, speciellt Visio 3:1, Visio 2:1 och RAIS 2:1 är uppenbara val.

Montering

Vem monterar braskaminen?

Det kan du göra själv eller kan en av våra godkända återförsäljare göra det för dig. Se din närmaste återförsäljare här.

Kan jag ställa upp braskaminen själv?

Det kan du. Du följer installationsvägledningen som medföljer produkten. Undersök nationella lagar och regler på området. Har du funderingar och frågor, kontakta din RAIS-återförsäljare.

Hur byter man en braskamin?

Det kan du göra själv eller så kan du kontakta en återförsäljare, som kan göra det för dig.

Kan jag få en braskamin, om jag inte har en skorsten?

Nej, det kan du tyvärr inte. Du ska ha en fungerande skorsten för att installera en braskamin.

Vad menas med extern luft?

Några nyare hus är så bra isolerade att det kan vara svårt att få tillräckligt bra drag i skorstenen. Då kan man ansluta extern luft, det vill säga att braskaminen får luft utifrån istället för rummet. Det systemet kallar vi AirSystem och det kan ansluts till alla RAIS-braskaminer.

Underhåll

Varför luktar min braskamin?
Det vara flera olika grunder till att braskaminen luktar. Om den inte använts på ett tag kan det vara damm och smuts som bränns av.
Varför osar/sotar min braskamin?
Att kaminen osar kan bero på för lågt drag i skorstenen. Kontrollera om rökröret eller skorstenen är igensatta. Sot på kaminens ovansida beror oftast på att du har råkat öppna luckan när det fortfarande var höga flammor i brännkammaren. Vänta alltid tills veden har brunnit ner innan du öppnar luckan. Det kan också bero på att du öppnar luckan för snabbt. Öppna alltid luckan lugnt och stilla.
Hur gör man rent braskaminen?
Rengör alltid kaminen när den är helt kall. Kaminens yttersida kan rengöras med en torr eller hårt urvriden trasa.
Hur rengör man glaset på braskaminen?
Ett snabbt och enkelt sätt att rengöra glaset på braskaminen är att fukta lite papper, doppa det i den ljusa askan i kaminen och rengöra glaset. Till sist kan du torka efter med lite rent, torrt papper. Se bilder o framgångssätt här.

Användning

Vilken form för ved/bränsle ska jag använda i min braskamin?
Du kan elda med sett alla träsorter. Det viktigaste är att veden är torr och klyvd (torktid ca. 1 år).
Hur mycket ved ska jag använda?
Du ska använda 3 - 4 stora vedklabbar. Men det viktigaste är att du använder massor av upptändningsved. Så är du säker på att elden tar sig ordentligt.
Hur eldar man korrekt i braskaminen?
Du kan se här, hur man eldar korrekt.
Min braskamin blir för varm. Vad ska jag göra?
Det är vedmängden som avgör hur mycket värme som kommer från kaminen. Man kan inte reglera temperaturen med kaminens spjäll.
Kan jag elda med annat än ved? Briketter?
Du får endast elda med ved i en RAIS-braskamin. Det finns olika kokstyper och briketter, men det finns risk att de bränsletyperna kan ha brändvärde som är högre än trä och då kan man enkelt överskrida kaminens maximaleffekt. Det kallas övereldning och kan förstöra braskaminen. Garantin för en RAIS-braskamin täcker inte övereldning. Dessutom får du aldrig elda med papper, papp och liknande – det kan släppa ut skadliga rökgaser.
Jag har små barn/baby – hur säkrar ag min braskamin?
Du kan sätta upp ett kaminskydd framför braskaminen, så att barnen kommer för nära den varma kaminen.

Hälsa och miljö

Är braskaminerna hälsovådliga/osunda? Hur är inneklimatet?

När du använder din braskamin, du alltid öppna och stänga luckan långsamt. Då förhindrar du att rökgaserna i brännkammaren kommer ut i rummet och påverka innemiljön. Dessutom kan du välja att ansluta vårt AirSystem till din braskamin (extern lufttillförsel), så luften till braskaminen tas utifrån. På så sätt påverkar inte braskaminen inneklimatet i rummet.

Är braskaminer CO2-neutrala?

Man kan säga att elda i braskamin är CO2-neutralt, då den brända veden avger lika mycket CO2, som det skulle göra vid förruttnelse i naturen.

Förorenar en braskamin?

All förbränning förorenar på ena eller andra sättet. Men med en braskamin sker det en kontrollerad förbränning – det betyder att en braskamin förorenar mycket mindre än ett bål i trädgården. Braskaminer från RAIS omfattasav strikta miljö- och kvalitetskrav och vi arbetar kontinuerligt på att minska utsläpp av partiklar från våra braskaminer.

Jag har astma och/eller allergi – kan jag ha en braskamin?

Angående hälsofrågor bör du alltid konsultera din egen läkare.

Jag är gravid – bör jag undvika braskaminer?

Det finns ingen särskild orsak till att undvika braskaminer under graviditeten. Har du funderingar kontakta din egen läkare.

Gaskaminer

Hur fungerar en gaskamin?
En gaskamin fungerar som ett stängt förbränningssystem med en dubbel skorsten. Det betyder att kaminen skickar ut rökgaserna genom den ena delen av röret och det andra drar in förbränningsluft. Gaskaminen påverkar alltså inte på något sätt inneklimatet i rummet.
Kan jag använda min vanliga skorsten?
Gasbraskaminer använder ett annat system än en traditionell braskamin – det vill säga et med två rör i ett. Ett till kall luft som dras in och ett till varm luft som skickas ut. Men en gaskamin kräver mycket mindre skorsten än en vanlig braskamin.
Ger gas-braskaminen värme?
Ja, det gör den. Gaskaminen kan i några tillfällen ge mer värme än en traditionell braskamin. Du kan dessutom enkelt och snabbt reglera värmen med fjärrkontrollen eller en app.
Hur tillför man gas till en braskamin?
Braskaminen ska anslutas till extern gas, antingen via gasolflaska (kan t.ex. döljas på andra sidan väggen) eller genom indragen gas (naturgas
Hur ställer man in braskaminen?
Du ställer snabbt och enkelt in din gasbraskamin med den medföljande fjärrbetjäningen. Här kan du bland annat ställa in hur mycket värme du vill ha från braskaminen.
Kan man få en app till braskaminen?
Ja, det kan du. Du ska bara ha en WiFi-modul och en strömadapter anslutna. Av säkerhetsmässiga grunder kan kaminen bara betjänas från samma nätverk. Appen heter ”Myfire App” och kan fås till iOS och Android.

Återförsäljare

Hur hittar jag min närmaste RAIS-återförsäljare?

Se din närmaste återförsäljare här.

Webbureau ITTP