&noscript=1 />

RAIS Konvektion

Få rådgivning

Få expertråd

Fill out my online form.

Du kan få konvektionsgaller till alla våra braskaminsinsatser. Gallren fås med springor. Du ska bara bestämma hur stort det ska vara.

Konvektionslösningen består av en inmurningslåda samt ett galler. Båda delarna är formgivna så de passar precis till kaminen i bredden. Inmurningslådan är en mursten hög och enkel att montera. Efter monteringen häktar man enkelt på dekorationsgallret. En lätt och rengöringsvänlig lösning.

Gallren fås i följande bredder:

25,4 x 12,0 cm - 48,9 x 10,8 cm - 49,0 x 12,0 cm - 61,4 x 14,3 cm - 74,6 x 10,8 cm - 76,4 10,8 cm - 86,4 x 10,8 cm - 100,2 x 14,5 cm - 15,6 x 49,0 cm - 15,6 x 29,4 cm

  • Tekniska data

  • DRAWINGS

    Q Tee R500R900R700RAIS 2 1

    LilleStor

    3round2firkant

  • Dokument

Webbureau ITTP