&noscript=1 />

Installation av braskamin

Det finns en rad allmänna regler som ska uppfyllas när du installerar din nya braskamin. Kaminen ska alltid monteras enligt gällande nationell lag och de anvisningar som finns på braskaminens märkplatta. Kontrollera därför alltid nationell lag innan monteringen.

Regler för uppställning:

  1. Skorstenen ska vara så hög och i sådan befattning att draget är tillräckligt. Skorstenen ska ha tillräckligt drag så braskaminen fungerar optimalt när den är monterad. Kontakta din lokala sotare för mer information om installation.
  2. Var säker på att det finns tillräckligt med frisk luft till braskaminen i det rum, där den ska installeras. Exempelvis kan en köksfläkt skapa undertryck och minska draget i skorstenen – detta sker speciellt i nyare, välisolerade hus. Många gånger är det en fördel att installera kaminen med RAIS AirSystem. Med AirSystemet drar kaminen in luft för förbränning utifrån via en separat kanal – som fungerar oberoende av luftförhållandena i rummet. 
  3. Undersök – innan du startar installationen – om golvet kan bära braskaminens och skorstenens vikt.
  4. De flesta RAIS-kaminerna har en stängd bottenplatta och kan placeras på alla vanliga golvbeläggningar. Men golvet runt kaminen ska täckas. Vi erbjuder glasplattor som passar i formen och bara ska skjutas på plats. Har kaminen ingen bottenplatta ska den placeras på icke-brännbart golv eller icke-brännbar platta. Var dessutom uppmärksam på att följa de minimumavstånd till brännbart material som anförs på braskaminens märkplatta. Läs bruksanvisningen innan installation.
  5. Utför aldrig ändringar i braskaminens tekniska funktioner på egen hand och följ alltid återförsäljarens och sotarens anvisningar för montering. Oauktoriserade ändringar eller felaktig uppställning kan innebära en risk vid användningen och försämra eldningsekonomin. Dessutom innebär det att braskaminens garanti bortfaller.

Webbureau ITTP