&noscript=1 />

Installasjon av vedovn

Når du installerer den nye vedovnen er det mange generelle regler for oppstilling som må overholdes. vedovnen skal alltid monteres etter gjeldende nasjonal lovgivning og de anvisningene som er anført på ovnens merkeplate. Undersøk derfor alltid nasjonal lovgivning før montering.

Regler for oppstilling:

  1. Skorsteinen skal være så høy og i en slik stand at trekkforholdene er riktige. Skorsteinen skal ha tilstrekkelig med trekk så ovnen fungerer etter hensikten når den er montert. Kontakt din lokale feier for mer informasjon om installasjon.
  2. Vær sikker på at det er tilstrekkelig med frisk luft til vedovnen i det rommet hvor den skal installeres. For eksempel kan en vifte skape undertrykk og redusere trekket i skorsteinen – dette skjer spesielt i nyere, gjennomisolerte hus. I mange tilfeller kan man med fordel installere peisovnen med RAIS AirSystem. Med AirSystem trekker ovnen luft til forbrenning inn utefra via en separat kanal – og fungerer uavhengig av luftforholdene i rommet.
  3. Undersøk – innen du går i gang med oppstillingen – om gulvet kan bære peisovnens og skorsteinens vekt.
  4. De fleste RAIS-ovner har en lukket bunnplate og kan plasseres på alle vanlige gulvbelegninger. Men gulvet skal avdekkes rundt peisovnen. Vi tilbyr glassplater som passer i formen og bare skal skyves over til peisovnen. Har peisovnen ikke lukket bunnplate må den plasseres på ikke-brennbart gulv eller ikke-brennbar plate. Vær dessuten oppmerksom på å overholde de minimumsavstandene til brennbart materiale som er anført på peisovnens merkeplate. Les bruksanvisningen innen installasjon.
  5. Foreta aldri selv endringer i vedovnens tekniske funksjoner, og følg alltid forhandlerens og feierens anvisninger om montering. Uautoriserte endringer eller feil oppstilling kan medføre risiko ved bruk av vedovnen og redusere fyringsøkonomien. Dessuten innebærer dette at garantien på vedovnen faller bort.

Webbureau ITTP