&noscript=1 />

Installation af brændeovn

Når du installerer din nye brændeovn, er der en række generelle regler for opstilling, der skal overholdes. Brændeovnen skal altid monteres efter gældende national lovgivning og de anvisninger, der er anført på brændeovnens mærkeplade. Undersøg derfor altid national lovgivning inden montering.

Regler for opstilling:

  1. Skorstenen skal være så høj og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden. Skorstenen skal have tilstrækkelig med træk, så brændeovnen fungerer efter hensigten, når den er monteret. Kontakt din lokale skorstensfejer for mere information om installation.
  2. Vær sikker på, at der tilstrækkeligt med frisk luft til brændeovnen i det rum, hvor den skal installeres. Eksempelvis kan en emhætte skabe undertryk og reducere trækket i skorstenen – dette sker især i nyere, gennemisolerede huse. I mange tilfælde kan man med fordel installere sin ovn med RAIS AirSystem. Med AirSystem trækker ovnen luft til forbrænding ind udefra via en separat kanal – og fungerer uafhængigt af luftforholdene i rummet.
  3. Undersøg – inden du går i gang med opstillingen – om gulvet kan bære brændeovnens og skorstenens vægt.
  4. De fleste RAIS-ovne har en lukket bundplade og kan placeres på alle almindelige gulvbelægninger. Men gulvet skal afdækkes omkring ovnen. Vi tilbyder glasplader, der passer i formen og blot skal skubbes hen til ovnen. Har brændeovnen ikke lukket bundplade, skal den placeres på ikke-brændbart gulv eller ikke-brændbar plade. Vær desuden opmærksom på at overholde de minimumsafstande til brændbart materiale, der er anført på brændeovnens mærkeplade. Læs brugervejledningen inden installation.

Foretag aldrig selv ændringer i brændeovnens tekniske funktioner, og følg altid forhandlerens og skorstensfejerens anvisninger om montering. Uautoriserede ændringer eller forkert opstilling kan medføre risiko ved brug af brændeovnen og forringe fyringsøkonomien. Desuden indebærer den slags, at garantien på brændeovnen bortfalder.

Webbureau ITTP