&noscript=1 />

Brensel

God forbrenning krever at du alltid bruker tørr, ubehandlet brensel, og at du tenner opp på riktig måte. Godkjent brensel til opptenning er ved eller briketter av rent tre. Du bør ikke fyre med avispapir eller lignende da det sotet til ovnen og utlede forurensende røyk. Veden skal være tørr (vanninnhold på max 20 %) og ubehandlet.
 
Fyr med vedkubber som passer til ovnen. Veden skal typisk være 30-33 centimeter lang og 6-10 cm bred. Det bør også være luft mellom ved og vegg i brennkammeret, både når du tenner opp og legger på ved. Unngå å overfylle ovnen med ved.
 
Ved god opptenning og forbrenning kan man stort sett verken se eller lukte røyk fra skorsteinen.

Gode råd

Kjøp ved tidlig og arranger en god lagring. Tre krever tid for å tørke, og en korrekt lufttørring varer opptil to år alt etter vedtype og oppbevaring. Treet tørker best når det er saget og kløyvd. Legg veden et luftig og solrikt sted beskyttet mot regn – gjerne under et halvtak eller i en såkalt «vedhekk», dvs. et skur med tremmesider. Unngå overdekking som holder på fukten. Tørring av ved utendørs er nesten alltid best fordi det her er tilstrekkelig med luftsirkulasjon. 
Bær gjerne veden inn et par dager før det skal fyres opp. Veden skal helst ha stuetemperatur før den brukes til opptenning – da er det lettere for ilden å få fatt.

Webbureau ITTP