&noscript=1 />

RAIS Värmelagringsmodul

Få expert råd

Få expertråd

Fill out my online form.

Genom att tillföra lagringssten kombineras kaminens förmåga att snabbt och behagligt fördela konvektionsvärmen med lagring av värme. Härmed sparas mycket av eldens energi under flera timmar och utleds gradvis i rummet länge efter att elden har slocknat.

Utbytet är en låg förbrukning av ved, behaglig och trivsam rumstemperatur och optimal energiutvinning.

Exempelvis ger eldning av endast 4 kilo ved att får du en sund och behaglig värmetillförsel i upp till 8 timmar, tack vare värmelagringen i naturstenen.

  • Tekniska data

  • DRAWINGS

  • Dokument

    Bruks/installationsanvisning
    Montagevejledning .pdf

Webbureau ITTP