&noscript=1 />

RAIS AirSystem och Airkit

Få rådgivning

Få expertråd

Fill out my online form.

En lösning som har utvecklats speciellt för lågenergihus och välisolerade hus och som gör att frisk förbränningsluft tillförs direkt utifrån och in i kaminen - härmed säkras en optimal förbränning. Själva luftintaget kan döljas genom att det installeras antingen i golvet eller i väggen bakom kaminen.

För att underlätta montering av Air-systemet har vi Air-kit system, anpassade för den montering som önskas - vägg respektive golv.

Air-kit systemet består av ett flexrör med slangklämma, en avskärmning till förvaringsfacket, en muff med spjäll och en maskeringskappa.

Att använda en muff med spjäll är mycket viktigt, utan den kommer kall luft konstant att strömma in i kaminen, vilket bidrar till att brännkammaren konstant avkyls som i sin tur kan leda till att det bildas kondens. Spjället på muffen och luftintaget på kaminen ska vara stängda när kaminen inte används.

 • Tekniska data

  GAS_OPL
   
 • DRAWINGS

  Air through back

  air kit tegning

 • Dokument

   

Webbureau ITTP