Formge själv…
Topbillede installation af gas

Installation av gaskamin

När du ska installera din nya gaskamin är det en rad allmänna regler för montering som måste uppfyllas. Kontrollera alltid gällande nationella lagar och de anvisningar du får i kaminens installationsvägledning.

Saker du bör veta när du överväger en gaskamin:

  • Du får själv installera din nya gaskamin som drivs av gasol (LPG) - men Naturgas och stadsgas ska utföras av godkänd auktoriserad installatör från din gasnätsleverantör.
  • Skorstenen till en gaskamin är tvådelad, det vill säga det är två rör i ett: Ett som drar in kall luft och ett som skickar ut rökgaserna. Det betyder att en gaskamin fungerar som ett stängt system där inneklimatet i rummet inte påverkas. Därför finns inga krav till drag i skorstenen eller mängden luft i rummet där kaminen installeras.
  • Det betyder också att vid installation av en gaskamin behöver skorstenen inte vara lika hög som vid en traditionell braskamin. För mer information om detta, undersök nationella lagar på området eller kontakta återförsäljaren.
  • Har du en existerande öppen spis och skorsten kan gaskaminen i många tillfällen installeras där. Kontakta återförsäljaren för ytterligare information.
  • Observera att du kan få skorstenen till gaskaminen i samma färg som kaminen. Kontakta din RAIS-återförsäljare.
  • Undersök om golvet kan bära gaskaminens och skorstenens vikt innan kaminen ställs upp.
  • Du behöver inte tänka på om golvet är brännbart och du behöver ingen golvplatta framför kaminen.
  • Gör inga ändringar i gaskaminens tekniska funktioner själv. Oauktoriserade ändringar eller felaktig uppställning kan medföra en risk vid användningen av gaskaminen samt att gaskaminens garanti bortfaller.