&noscript=1 />

Installasjon av gaspeis

Når du installerer din nye gaspeis, er det mange generelle oppstillingsregler som må overholdes. Undersøk alltid gjeldende nasjonal lovgivning og de anvisningene du finner i gaspeisens installasjonsveiledning.

Ting du bør vite når du vurderer en gaspeis:

  • Du må ikke selv installere din nye gaspeis. Installasjonen skal foretas og godkjennes av en autorisert gassinstallatør.
  • Skorsteinen til en gaspeis er todelt, det vil si at det er to rør i et: Et som trekker inn kald luft, og et som sender røykgassene ut. Det betyr at en gaspeis fungerer i et lukket system, hvor inneklimaet i rommet ikke påvirkes. Derfor er det ingen krav til trekk i skorsteinen eller til mengden av luft i det rommet gaspeisen installeres i.
  • Det betyr også at det ved installasjon av en gaspeis ikke kreves en fullt så høy skorstein som ved en tradisjonell ovn. For nærmere informasjon om dette, undersøk nasjonal lovgivning på området, eller kontakt forhandleren.
  • Har du en eksisterende peis og skorstein, så kan en gaspeis i mange tilfeller settes inn her. Kontakt forhandleren for ytterligere informasjon.
  • Legg merke til at du kan få skorsteinen til gaspeisen i samme farge som ovnen. Kontakt din RAIS-forhandler.
  • Undersøk først om gulvet kan bære vekten fra gaspeisen og skorsteinen.
  • Du trenger ikke tenke på hvorvidt gulvet under ovnen er brennbart og det er ikke nødvendig med en gulvplate foran ovnen.
  • Foreta aldri selv endringer i gaspeisens tekniske funksjoner. Uautoriserte endringer eller feil oppstilling kan medføre risiko ved bruk av gaspeisen samt at garantien på gaspeisen bortfaller.

Webbureau ITTP