&noscript=1 />

Installation af gaspejs

Når du installerer din nye gaspejs, er der en række generelle regler for opstilling, der skal overholdes. Undersøg altid gældende national lovgivning og de anvisninger, du finder i gaspejsens installationsvejledning.

Ting du bør vide, når du overvejer en gaspejs:

  • Du må ikke selv installere din nye gaspejs. Installationen skal foretages og godkendes af en autoriseret gasinstallatør.
  • Skorstenen til en gaspejs er todelt, det vil sige, at der er to rør i ét: Ét, der trækker kold luft ind, og ét, der sender røggasserne ud. Det betyder, at en gasovn fungerer i et lukket system, hvor indeklimaet i rummet ikke påvirkes. Derfor er der ingen krav til træk i skorstenen eller til mængden af luft i det rum, gaspejsen installeres i.
  • Det betyder også, at der ved installation af en gaspejs ikke påkræves en nær så høj skorsten, som ved en traditionel brændeovn. For nærmere information om dette, undersøg national lovgivning på området, eller kontakt forhandleren.
  • Har du en eksisterende pejs og skorsten, kan en gaspejs i mange tilfælde indsættes heri. Kontakt forhandleren for yderligere information.
  • Bemærk, at du kan få skorstenen til gaspejsen i samme farve som ovnen. Kontakt din RAIS-forhandler.
  • Undersøg inden opstillingen om gulvet kan bære gaspejsens og skorstenens vægt.
  • Du behøver ikke tænke på, hvorvidt gulvet under gaspejsen er brændbart og du behøver ingen gulvplade foran pejsen.
  • Foretag aldrig selv ændringer i gaspejsens tekniske funktioner. Uautoriserede ændringer eller forkert opstilling kan medføre risiko ved brug af gaspejsen samt at garantien på gaspejsen bortfalder.

Webbureau ITTP