&noscript=1 />

RAIS 600¹

Få rådgivning

Få expertråd

Fill out my online form.

RAIS 600-1 har ett unikt formspråk som gör att den skiljer sig från mängden med ett helt eget uttryck. Njut av elden genom stora glasrutor som skapar en illusion av en öppen eldstad. Spisinsatsen finns även med glas på två eller tre sidor, stål- eller glaslucka samt höger- eller vänstervänd modell inbyggd i ett hörn, eller kanske i en befintlig eldstad.

Kan anslutas till AirSystem via undersidan eller bakväggen.

 • Tekniska data

  Inbyggnadsmått
  730 --- 615
  Ramens yttermått
  758 --- 627
  Avstånd till brännbart material
  Till vägg från sidan
  350
  Till tak
  1000
  Till golv
  300
  Möbleringsavstånd
  1100
  Advanced Glass Concept

  Advanced Glass Concept

  RAIS brændeovne er kendt for sine sodfrie glasruder og smukke flammebilleder. Hemmeligheden bag denne kvalitetsfordel er vores helhedsorienterede tilgang til glassene i brændkammeret.

  Advanced Glass Concept

  Alla RAIS braskaminer är utformade med glas som bygger på vårt ADVANCED GLASS CONCEPT®. Konceptet utnyttjar olika glastyper som kan variera från kamin till kamin – men målsättningen är alltid densamma: att skapa de bästa förutsättningarna för sotfria glas och en vacker insyn till flammorna.

 • DRAWINGS

  6001

  600 1 Indbygningsmål600 1 Måltegning

  600 1 Maategning 2

 • Dokument

  Bruks-/installationsanvisning
  Bruksanvisning   
  Installationsanvisning  
     
  Declaration of Performance  
  Declaration of Conformity  
  Table 1  

   

  Arkitektinformation
  RAIS ställer CAD-ritningar till förfogande för arkitekter och andra yrkesverksamma för yrkesmässigt bruk. För att kunna använda våra ritningar måste du ha Autocad version 2000 eller version 14 eller liknande mjukvara installerad på din dator.

  600 - Tegning  .dwg
     

Webbureau ITTP