&noscript=1 />

Ekstern lufttilførsel: AirSystem

Bor du i et lavenergihus, et gjennomisolert eller bare et nybygget hus, kan det være nødvendig å tilføre luft utefra og direkte inn i ovnen. Det kan også være nødvendig hvis du har kraftig utsuging i nærheten av din ovn som for eksempel en vifte. Denne eksterne lufttilførselen er det vi kaller AirSystem. Alle RAIS-/attika-ovner har mulighet for å få tilført ekstern luft.

Uten ekstern lufttilførsel bruker ovnen luft fra rommet til forbrenning. Med AirSystem tas luften utefra, og det sikrer en optimal forbrenning. Luftinntaket til systemet kan skjules ved å installere det enten i gulvet eller i veggen bak ovnen.

Webbureau ITTP