&noscript=1 />

Automatisk spjeld: CleverAir

CleverAir er et automatisk luftspjeld som selv regulerer lufttilførselen til ovnen. Hvis ovnen er utstyrt med CleverAir, skal du bare tenne opp og legge på ny ved. Ovnen sørger nemlig selv for at ilden alltid får nok luft. Det betyr at du alltid er sikret korrekt lufttilførsel og effektiv forbrenning og dermed best utnyttelse av veden, ren forbrenning og rene ruter. Det er bra for både miljøet og din økonomi da du får mest mulig varme ut av veden.

Webbureau ITTP