&noscript=1 />

Vedligehold og rengøring

Rengøring af ruder

Ovnen skal være kold, når du går i gang.

Dette gode, gamle råd er nemt og effektivt:

  1. Rens indersiden af glasset med en fugtig klud dyppet i den helt fine aske i ovnen.
  2. Tør efter og poler med en blød klud.
  3. Nu har du en ren rude og fuld fornøjelse af flammerne igen.

Snavs og rande på ruden bør altid fjernes med et helt almindeligt rengøringsmiddel beregnet til glas. Følg brugsanvisningen. Når du bruger rengøringsmiddel, skal du altid vaske efter med rent vand, så du også fjerner rester af midlet. Så undgår du, at rester brænder fast og sætter spor på glasset, når det bliver varmt næste gang, du tænder ovnen.

Brændkammeret

Skal tømmes for aske efter behov. Enten via ovnens rysterist - eller ved forsigtigt at tage asken ud med en lille håndskovl. Asken skal være helt afkølet, før den kasseres.

Rengøring af brændeovn

Når du skal rengøre brændeovnens yderside afhænger fremgangsmåden af ovnens farve og materiale. Nedenfor kan du se, hvordan du skal rengøre din brændeovn. Husk, at ovnen udelukkende må rengøres i kold tilstand.

OvnfarveAnvisning
Hvid

Aftørres med RAIS Brændeovnsrens eller lunkent sæbevand (opvaskemiddel)

Sort

Ingen rengøringsmidler. Aftørres med en opvredet klud

Nikkel

Aftørres med RAIS Brændeovnsrens eller lunkent sæbevand (opvaskemiddel)

Mokka

Ingen rengøringsmidler. Aftørres med en opvredet klud

Platin

Aftørres med RAIS Brændeovnsrens eller lunkent sæbevand (opvaskemiddel)

Silver

Aftørres med RAIS Brændeovnsrens eller lunkent sæbevand (opvaskemiddel)

Fedtsten

Aftørres med en tør eller hårdt opvredet klud

Det er vigtigt, at ovnen rengøres regelmæssigt. Får snavs og pletter lov til at blive siddende på ovnen (især på de lyse overflader) er der en risiko for, at pletterne på sigt brænder sig fast.

Alle nuancer fås som spraymaling, hvis der bliver brug for at vedligeholde overfladen. Kontakt din RAIS-forhandler.

Er almindelig rengøring ikke nok til at fjerne eventuelle misfarvninger, kontakt da RAIS og vi vil forsøge at afhjælpe problemet.Tip!
Vi anbefaler, at man altid bruger almindelige, milde rengøringsmidler til at rengøre sin ovn. Afprøv altid på et ikke-synligt sted (for eksempel bag på ovnen), før du går i gang.

Rengøring af skorsten

Skorstensfejeren bør tjekke både skorsten og brændeovn mindst en gang om året.

Se mere i ovnens brugervejledning.

Webbureau ITTP