Formge själv…
RAIS Värmelagringsmodul

RAIS Värmelagringsmodul

Värmelagringsmodul till t.ex. Rais Pilar

Genom att tillföra lagringssten kombineras kaminens förmåga att snabbt och behagligt fördela konvektionsvärmen med lagring av värme. Härmed sparas mycket av eldens energi under flera timmar och utleds gradvis i rummet länge efter att elden har slocknat.

Utbytet är en låg förbrukning av ved, behaglig och trivsam rumstemperatur och optimal energiutvinning.

Exempelvis ger eldning av endast 4 kilo ved att får du en sund och behaglig värmetillförsel i upp till 8 timmar, tack vare värmelagringen i naturstenen.

Illustrationen visar ett exempel på värmelagringsmodulen till Pilar 172: 94 kg perfekt formad natursten som är diskret dold bakom kaminens kappa.

Värmelagringsmoduler till Rais Pilar:

 • Pilar 153 utgång längst upp 47 kg
 • Pilar 153 utgång bak 23 kg
 • Pilar 180 utgång längst upp 94 kg
 • Pilar 180 utgång bak 77 kg

Galleri

Ritningar

Tekniska data


 • Effekt

 • Avstånd till brännbart material

 • Specifikationer

Bruksanvisning / Installationsvägledning

Bruks/installationsanvisning
Montagevejledning .pdf
 • Galleri

 • Tekniska data


  • Effekt

  • Avstånd till brännbart material

  • Specifikationer
 • Bruksanvisning / Installationsvägledning

  Bruks/installationsanvisning
  Montagevejledning .pdf
Fill out my online form.