Formge själv…
RAIS - Miljø brændeovne

RAIS - i harmoni med naturen

När man väljer en braskamin med många estetiska och praktiska kvaliteter, blir den en del av det goda i vardagen.
Och man tycker om den för att den håller.
Den skapar bestående energi!
Längre livslängd ger ännu bättre och hållbar utveckling…

Hänsyn till natur och klimat är ett måste hos RAIS. Våra nya braskaminer och insatser uppfyller mer än de allra strängaste kraven gällande effektivitet och utsläpp av restpartiklar, och ligger i front i kampen om miljövänlighet på den europeiska marknaden.

RAIS-kaminer betraktas i utlandet som miljömässiga förebilder.

Vi arbetar fokuserat för att utveckla och optimera förbränningen - bland annat i samarbete med Ålborg Universitet och Teknologiskt Institut. Som ledande inom branschen har RAIS under årens lopp gång på gång satt nya standarder för vilka miljökrav man kan ställa på moderna braskaminer.

Med RAIS-kaminer uppnår vi exempelvis en verkningsgrad på 80 procent.

Kaminer från RAIS uppfyller stränga krav i hela kretsloppet från råvara till avfall.

Ekan dessutom betraktas som CO2-neutralt eftersom mängden CO2 som frigörs vid korrekt eldning motsvarar den mängd som veden skulle ha avgett under förruttnelsen i skogen.