Miljö

RAIS' braskaminer och gaskaminer uppfyller naturligtvis de hårdaste kraven för energieffektivitet och utsläpp av restpartiklar. Detta säkerställs bland annat med att utvecklingsavdelningen med tillhörande laboratorium testar, mäter och utvärderar varje braskamin, innan den sätts i produktion. Detta innebär att alla RAIS' braskaminer och gaskaminer uppfyller de strängaste kraven från Europa och USA.

Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla och optimera förbränningen, bland annat i samarbete med Ålborgs universitet och Teknologisk institut i Danmark.

Webbureau ITTP