Det finns bara ett slags eld…

Man kan inte se det om man inte vet om det… Är det inte så man säger? Det var i alla fall så jag kände det när jag besökte en av våra kunder – ett par i en vacker, nyinredd villa.

Eller snarare: det är vad deras gäster upplever, säger de… Nämligen att dessa inte märker i vilken kamin det brinner ved och i vilken gas används.

De har nämligen försett sig med både en Visio 1 braskamininsats. Och dessutom en Visio 90 3S gas.

Der findes kun en slags ild 1
Der findes kun en slags ild 2

Men plötsligt la gästerna märke till att ingen ved lades på den ena. Och ändå fortsatte den utan vidare att brinna…

Det fick de själva förklaringen till. Således. Den ena elden är inte behagligare eller finare än den andra. Eld är eld…

Der findes kun en slags ild 3

När kaminen har rätt design, eldas korrekt och får rätt mängd luft, då får man en vacker och fint fördelad flambild.

Ved eller gas.

Gas eller ved.

Der findes kun en slags ild 4
Der findes kun en slags ild 5

Webbureau ITTP