Design selv…
RAIS AirSystem og Airkit

RAIS AirSystem og Airkit

En løsning som er utviklet spesielt til lavenergihus og gjennomisolerte hus og gjør at det tilføres frisk luft utenfra og direkte inn i peisovnen til forbrenning - dermed sikres optimal forbrenning. Selve luftinntaket kan skjules ved å installere det enten i gulvet eller i veggen bak peisovnen.

For å lette montering av Air-systemet har vi Air-kit-systemer, tilpasset til den ønskede monteringen i hhv. vegg eller gulv.

Settet består av et fleksrør med slangeklemmer, en avskjerming til fyringsrommet, en muffe med spjeld og en tildekkingsmansjett.

Muffe med spjeld er veldig viktig, uten den vil kald luft strømme inn i ovnen hele tiden og delvis avkjøle brennkammeret konstant, og dette kan føre til kondens. Spjeldet på muffen og luftinntaket på ovnen må være lukket når ovnen ikke brukes.

 


Galleri

Tegninger

Tekniske data

 • Mål (B-D-H)

 • Effekt

 • Avstand til brennbart materiale

 • Spesifikasjoner

Bruks- / installasjonsansvisning

 • Galleri

 • Tekniske data

  • Mål (B-D-H)

  • Effekt

  • Avstand til brennbart materiale

  • Spesifikasjoner
Fill out my online form.