Design selv…
Installation af brændeovne og indsatse

Installasjon av ovn

Når du installerer den nye ovnen er det mange generelle regler for oppstilling som må overholdes. Ovnen skal alltid monteres etter gjeldende nasjonal lovgivning og de anvisningene som er anført på ovnens merkeplate. Undersøk derfor alltid nasjonal lovgivning før montering.

Regler for oppstilling:

  1. Skorsteinen skal være så høy og i en slik stand at trekkforholdene er riktige. Skorsteinen skal ha tilstrekkelig med trekk så ovnen fungerer etter hensikten når den er montert. Kontakt din lokale feier for mer informasjon om installasjon.
  2. Vær sikker på at det er tilstrekkelig med frisk luft til ovnen i det rommet hvor den skal installeres. For eksempel kan en vifte skape undertrykk og redusere trekket i skorsteinen – dette skjer spesielt i nyere, gjennomisolerte hus. I mange tilfeller kan man med fordel installere ovnen med RAIS AirSystem. Med AirSystem trekker ovnen luft til forbrenning inn utefra via en separat kanal – og fungerer uavhengig av luftforholdene i rommet.
  3. Undersøk – innen du går i gang med oppstillingen – om gulvet kan bære ovnens og skorsteinens vekt.
  4. De fleste RAIS-ovner har en lukket bunnplate og kan plasseres på alle vanlige gulvbelegninger. Men gulvet skal avdekkes rundt ovnen. Vi tilbyr glassplater som passer i formen og bare skal skyves over til ovnen. Har ovnen ikke lukket bunnplate må den plasseres på ikke-brennbart gulv eller ikke-brennbar plate. Vær dessuten oppmerksom på å overholde de minimumsavstandene til brennbart materiale som er anført på ovnens merkeplate. Les bruksanvisningen innen installasjon.
  5. Foreta aldri selv endringer i ovnens tekniske funksjoner, og følg alltid forhandlerens og feierens anvisninger om montering. Uautoriserte endringer eller feil oppstilling kan medføre risiko ved bruk av ovnen og redusere fyringsøkonomien. Dessuten innebærer dette at garantien på ovnen faller bort.

Vi bruker cookies på hjemmesiden
Hvis du klikker videre på siden, aksepterer du vår bruk av cookies. Vil du vite mer, så klikk her.

Jeg aksepterer