Design selv…
Topbillede installation af gas

Installasjon av gassovn

Når du installerer din nye gassovn, er det mange generelle oppstillingsregler som må overholdes. Undersøk alltid gjeldende nasjonal lovgivning og de anvisningene du finner i ovnens installasjonsveiledning.
Ting du bør vite når du vurderer en gassovn:
  • Du må ikke selv installere din nye gassovn. Installasjonen skal foretas og godkjennes av en autorisert gassinstallatør.
  • Skorsteinen til en gassovn er todelt, det vil si at det er to rør i et: Et som trekker inn kald luft, og et som sender røykgassene ut. Det betyr at en gassovn fungerer i et lukket system, hvor inneklimaet i rommet ikke påvirkes. Derfor er det ingen krav til trekk i skorsteinen eller til mengden av luft i det rommet ovnen installeres i.
  • Det betyr også at det ved installasjon av en gassovn ikke kreves en fullt så høy skorstein som ved en tradisjonell ovn. For nærmere informasjon om dette, undersøk nasjonal lovgivning på området, eller kontakt forhandleren.
  • Har du en eksisterende peis og skorstein, så kan en gassovn i mange tilfeller settes inn her. Kontakt forhandleren for ytterligere informasjon.
  • Legg merke til at du kan få skorsteinen til gassovnen i samme farge som ovnen. Kontakt din RAIS-forhandler.
  • Undersøk først om gulvet kan bære vekten fra gassovnen og skorsteinen.
  • Du trenger ikke tenke på hvorvidt gulvet under ovnen er brennbart og det er ikke nødvendig med en gulvplate foran ovnen.
  • Foreta aldri selv endringer i gassovnens tekniske funksjoner. Uautoriserte endringer eller feil oppstilling kan medføre risiko ved bruk av gassovnen samt at garantien på gassovnen bortfaller.

Vi bruker cookies på hjemmesiden
Hvis du klikker videre på siden, aksepterer du vår bruk av cookies. Vil du vite mer, så klikk her.

Jeg aksepterer