Design selv…

RAIS - i harmoni med naturen

Når man velger en peisovn med rikelig med estetiske og praktiske kvaliteter, blir den en del av den gode hverdagen.
Og man blir nesten glad i den, fordi den holder.
Den skaper varig energi!
Lengere holdbarhet gir enda mer bærekraftighet…

Hensyn til natur og klima er et absolutt krav hos RAIS. De nye peisovnene og innsatsene våre oppfyller mer enn de aller strengeste kraven til effektivitet og utslipp av restpartikler, og ligger helt forrest i kappløpet om miljøvennlighet på det europeiske markedet.

RAIS-ovner anses i utlandet for miljømessige forbilder.

Vi jobber fokusert med å utvikle og optimalisere forbrenningen - blant annet i samarbeid med Aalborg Universitet og Teknologisk Institut. RAIS har, som spydspiss i bransjen, gjennom årene gang på gang satt nye normer for hvilke miljøkrav som kan stilles til moderne peisovner.

Med RAIS-ovner oppnår vi eksempelvis en virkningsgrad på 80 prosent.

Ovner fra RAIS oppfyller ellers strenge krav i hele syklusen fra råvare til avfall.

Fyring med ved kan dessuten betraktes som CO2-nøytralt, fordi mengden som slippes ut ved korrekt fyring tilsvarer den mengden som veden ville ha avgitt under forråtnelse i skogen.