Design selv…
Topfoto 2400 x 500 px 72 dpi nye2

Klar, ferdig - fyr...

Tekniske finesser i en RAIS gjør det enkelt å være miljøbevisst. Mange av ovnene våre er utstyret med CleverAir. Og ellers sikrer konveksjonssystemet akkurat passe med luft og dermed høy temperatur. Altså alltid en effektiv forbrenning som gir mest mulig varme.

God forbrenning krever at du alltid bruker tørr, ubehandlet ved, tenner opp på riktig måte og legger ved på i passende mengde.

  • Veden må være tørr. Vanninnholdet må ikke være på mer enn 18 prosent. Da kan ilden få godt tak, brenne rent og raskt gi god varme.
  • Ovnen må varmes raskt opp. Se betjeningsveiledningen for din ovn og sørg for å tenne opp på riktig måte.
  • Bruk ved som passer til ovnen. Veden skal typisk være 30-33 centimeter lang og 6-10 cm bred. Det bør også være luft mellom veden og veggene i brennkammeret.
  • Fyll ovnen passe uten å overfylle den, slik at ilden får overtaket og også klarer å forbrenne gassene. Ved god forbrenning kan man stort sett hverken se eller lukte røyk fra pipa.
  • Kjøp inn veden tidlig og sørg for god lagring. Det tar tid for ved å tørke, og korrekt lufttørking tar opptil to år alt etter tresort og oppbevaring. Veden tørker best når det er saget og kløyvd. Legg veden på et luftig og solrikt sted beskyttet mod regn - gjerne under et halvtak eller i et vedskur med levegger. Unngå tildekking som holder på fuktigheten. Tørking av ved utendørs er nesten alltid best, fordi det gir tilstrekkelig med luftsirkulasjon.
  • Bær gjerne veden inn et par dager før den skal brukes. Klapp eventuelt vedkubbene mod hverandre for å la biller og andre smådyr være igjen ute, før vedkubbene legges i kurven.

Rais opptenning

Opptenning stående ved