Design selv…
Installation af brændeovne og indsatse

Installasjon

Når du installerer din nye peisovn er det en rekke generelle regler som må overholdes:
Ovnen skal alltid installeres etter gjeldende nasjonale lovgivning og de anvisninger som er oppgitt på peisovnens godkjennelsesmerke. Kontakt derfor alltid de lokale myndigheter før peisovnen settes opp og tilkobles.

  1. Pipa må være så høy og i en slik forfatning at trekkforholdene er i gode. Pipa må ha tilstrekkelig med trekk, slik at peisovnen fungerer etter hensikten. Kontakt det lokale feiervesenet for mer informasjon.
  2. Vær sikker på at det rommet hvor peisovnen skal settes opp, kan bli tilført tilstrekkelig med frisk luft. Eksempelvis kan en kjøkkenvifte som er i drift skape undertrykk og redusere trekken i pipa.
  3. Undersøk om gulvet kan bære vekten av peisovnens og pipa.
  4. Sett alltid peisovnen på et ikke-brennbart underlag. Vær dessuten nøye med å overholde de minsteavstandene til brennbart materiale som er oppgitt på peisovnens godkjennelsesmerke.
  5. Gjør aldri selv endringer i peisovnens tekniske funksjoner, og følg alltid forhandlerens og feierens anvisninger. Uautoriserte endringer eller feil oppsett kan medføre risiko ved bruk av peisovnen og ha negativ innvirkning på fyringsøkonomien. Dessuten betyr det at garantien på peisovnen bortfaller.