Design selv…

FAQ - spørgsmål og svar

Hvor er nærmeste RAIS-forhandler?

Hvor er nærmeste RAIS-forhandler?

Det er autoriserte RAIS-forhandlere over hele landet. RAIS-peisovner selges utelukkende hos forhandlere med autorisasjon. En RAIS-forhandler er utdannet til å gi råd om både RAIS-peisovner og alle forhold i forbindelse med bruk og installasjon av peisovner og tilhørende produkter. Det gjelder også for pipa. Du er alltid velkommen med spørsmål.
klikk her for å finne din nærmeste RAIS-forhandler

Bør vi velge peisovn eller peisinnsats?

Bør vi velge peisovn eller peisinnsats?

Det avhenger av dere ønsker dere.
Som varmekilde er disse to typene nøyaktig like gode. Forbrenningseffektiviteten og mengden varme er i prinsippet den samme. I praksis gir en frittstående peisovn raskere varme enn en peisinnsats. Men peisinnsatsen akkumulerer og avgir en mer jevn varme over lengere tid. En frittstående ovn må bekles svært godt med naturstein for å oppnå samme akkumulerende effekt. Peisinnsatsen velges ofte når man bygger nytt eller bygger om, fordi den da kan integreres i arkitekturen. Det sparer ofte plass. Og den velges vanligvis når man skal bygge om en åpen peis. Deretter får man en bedre varmeøkonomi. Den moderne, frittstående peisovnen velges også som en del av innredningen. RAIS' peisovner er alle designet med tanke på opplevelsen i rommet, og den ofte nesten skulpturelle fremtoningen som egner seg som element i hjemmets helhetlige estetiske uttrykk.

Hvordan velger vi type og størrelse?

Hvordan velger vi type og størrelse?

Det er viktig å velge den peisovnen som oppfyller alle behov og ønsker - både de funksjonelle og de designmessige.
Og så må størrelsen - dvs. ytelsen, altså mengden av varme som ovnen gir - passe til det rommet og det huset som peisovnen skal integreres i.
En moderne peisovn kan varme opp mellom ti og tjue kvadratmeter rom med normal takhøyde pr. kilowatt effekt. Eksempel: under spesifikasjoner for en peisovn står det min.-maks. effekt: 3-7 kW. La oss ta gjennomsnittet og si 5kW. Og deretter gange 5 med de nevnte ti-tjue kvadratmeterne. Det vil si 50-100 kvadratmeter.
Som du ser, er disse angivelsene ganske vide.
Dels har det mye å si om huset er godt bygget og godt isolert. Ellers får man ikke utnyttet hele effekten.
Dels kan våre supermoderne ovner også brenne godt ved lav effekt. Det er ofte et ønske i moderne lavenergihus - eller når man bare ønsker litt ekstra hyggevarme og ild for det syns skyld.
Så tenk over plassering, design og varmemengde. Ta forhandlerens erfaring og gode råd med i vurderingen.

Følger det med et testsertifikat?

Følger det med et testsertifikat?

Ja. Når du kjøper en RAIS-peisovn følger det naturligvis med et testsertifikat, slik som reglene krever. Det er din sikkerhet for at ovnen overholder miljøkravene og dermed kan installeres på lovlig vis. Når ovnen er på plass, skal feieren skrive under på attesten. Deretter: ta vare på den. Hvis du senere skulle få bruk for å installere ovnen et annet sted, er attesten ditt bevis for at ovnen lever opp til reglene.
Finn ditt testsertifikat under peisovnens spesifikasjoner her
Finn ditt testsertifikat under innsatsens spesifikasjoner her

Hva med en brukt ovn?

Hva med en brukt ovn?

Brukte peisovner må leve opp til gjeldende miljøregler for å kunne gjeninstalleres på lovlig måte.

Hvordan velger vi ved?

Hvordan velger vi ved?

Alle tresorter varmer like mye pr. kg ved - så fremt veden er like tørr.
Men det er forskjell i vekt mellom de ulike tresortene.
Bøk veier en tredjedel mer per kubikkmeter enn gran. Det kreves med andre ord mer granved for å gi samme varmemengde.
To kubikkmeter bøkeved gir samme varmemengde som tre kubikkmeter granved. Dette er det viktig å vite når man sammenligner prisen på ved.  Eksempelvis ved på pall. Der er også forskjell på hvordan tresortene brenner. Bøk og ask brenner flott og danner flotte glør. Bjørk brenner pent og rolig og er dessuten vakker med den hvite barken.
Relative brennverdier sammenlignet med bøk: Bøk 100 pst., eik 100 pst., ask 98 pst., alm 96 pst., lønn 93 pst., bjørk 88 pst., buskfuru 83 pst., skogfuru 75 pst., gran 67 pst., poppel 65 pst.

Når du kjøper ved?

Når du kjøper ved?

Når man skal kjøpe ved, må man skille mellom løskubikkmeter og fastkubikkmeter.
En løskubikkmeter er den mengden ved som er i en vedsekk som f.eks. måler 4x1 m x 60 cm alternativ 2x2 m x 60 cm (en favn). Det er med andre ord en god del luft mellom veden, og en favn med stablet ved med lengde 60 cm gir ca. 2,4 m3. En favn ved med ustablet ved med lengde 30 gir ca. 3,3 m3 i løsmål.
En fastkubikkmeter er et mål på fast masse, altså bare veden og ikke luften i en stabel eler sekk med ved. Fastmasseprosenten for en stabel med 60 cm lang stablet ved er ca. 65 prosent.
Fastmasseprosenten for en stabel med 30 cm lang stablet ved er ca. 74 prosent. En stablet kubikkmeter ved består av saget - normalt i ca. 30 centimeters lengde - og kløyvd ved, som er stablet pent.
Ved selges i standardsekker av forskjellige størrelser, alt fra 40 liters sekker til storsekker på pall på opptil 105x130 cm (Hydropall).

Hvor mye er en kubikkmeter?

Hvor mye er en kubikkmeter?

Når man skal kjøpe ved, må man skille mellom løskubikkmeter og fastkubikkmeter, for disse er ikke like mye.
En løskubikkmeter er den mengden ved som er i en vedsekk som f.eks. måler 4x1 m x 60 cm alternativ 2x2 m x 60 cm (en favn). Det er med andre ord en god del luft mellom veden, og en favn med stablet ved med lengde 60 cm gir ca. 2,4 m3. En favn ved med ustablet ved med lengde 30 gir ca. 3,3 m3 i løsmål.
En fastkubikkmeter er et mål på fast masse, altså bare veden og ikke luften i en stabel eler sekk med ved. Fastmasseprosenten for en stabel med 60 cm lang stablet ved er ca. 65 prosent.
Fastmasseprosenten for en stabel med 30 cm lang stablet ved er ca. 74 prosent. En stablet kubikkmeter ved består av saget - normalt i ca. 30 centimeters lengde - og kløyvd ved, som er stablet pent.
Ved selges i standardsekker av forskjellige størrelser, alt fra 40 liters sekker til storsekker på pall på opptil 105x130 cm (Hydropall).

Hvis man feller, sager og oppbevarer ved selv?

Hvis man feller, sager og oppbevarer ved selv?

Det kan godt lønne seg å produsere ved selv, hvis du ikke regner for mye på tidsforbruket. Det gir frisk luft og mosjon. Og så er det en viss tilfredshet ved å fyre med ved som man selv har hentet i skogen.
Husk først og fremst det nødvendige sikkerhetsutstyret. Hjelm, briller, sikkerhetsklær og hørselsvern. Er du i tvil om noe, så søk eventuelt på veiledning om sikkerhet ved felling og sanking på egenhånd.
Man kan kontakte en av landets mange skogbruk og få anvist et område hvor man kan felle egen ved. Alt etter type avtales vanligvis en kubikkmeterpris, og veden stables før oppmåling og avregning. I statsskogene foregår det via naturstyrelsen.dk.
Man kan enten sage i meterstykker - eller i den lengden som skal i ovnen med en gang. Husk at ny ved er lettere å kløyve enn tørr.
En vedklyver kan ofte leies fra byggevaremarkeder eller andre steder. Husk også her alle sikkerhetsforskriftene.
Hvis du feller ved om høsten , sager kløyver og stabler det ene året, vil veden normalt være klar til bruk vinteren året etter.
Husk å gi vedstabelen den beste plassen i hagen: hvor solen steker og det er god lufting. Veden er klar til bruk når den er tørr. En fuktighetsmåler kan kjøpes på ethvert byggevaremarked. Når den viser maksimalt 18 prosent, kan veden bæres inn til ovnen.

Hvis du skover, saver og opbevarer brænde selv?

Hvis du skover, saver og opbevarer brænde selv?

Det kan godt betale sig at producere brænde selv, hvis du ikke regner for meget på tidsforbruget. Det giver frisk luft og motion. Og så er der en vis fornøjelse ved at lægge brænde på, som man selv har hentet i skoven.
Husk først og fremmest det nødvendige sikkerhedsudstyr. Hjelm, briller, sikkerhedstøj og høreværn. Er du i tvivl om noget, så søg eventuelt på Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning.
Man kan kontakte en af landets mange skovfogeder og få anvist et område til selvskovning. Alt efter type aftales typisk en rummeterpris, og brændet stables inden opmåling og afregning. I statsskovene foregår det via naturstyrelsen.dk.
Man kan enten save i meterstykker - eller straks i den størrelse, som skal i ovnen. Husk, at frisk træ er lettere at kløve end tørt.
En brændekløver kan ofte lejes i byggemarkedet og andre steder. Husk også her alle sikkerhedsforskrifter.
Hvis du skover om efteråret, saver, kløver og stabler, vil brændet normalt være klar til brug næste vinter.
Husk at give brændestakken den bedste plads i haven: hvor solen banker ind og der er god luftning. Brændet er klar til brug, når det er tørt. En fugtighedsmåler kan købes i ethvert byggemarked. Når den viser maksimalt 18 procent, kan brændet bæres ind til ovnen.

Kan man fyre med annet enn ved? (Nei!)

Kan man fyre med annet enn ved? (Nei!)

Svaret er nei.
Brennkammer og luftstyring i en RAIS-peisovn er avbalansert til optimal forbrenning av ved, akkurat som godkjennelsen av peisovnen er basert på ved som brensel. Man må derfor kun bruke ved i en RAIS-peisovn.
Der finnes forskjellige kokstyper og briketter som oppgis å kunne brukes i peisovner beregnet for ved. Men disse brenselstypene kan risikere å ha forbrenningsverdier som er høyere enn ved, og da kan man lett komme til å overskride maksimaleffekten i ovnen. Det kalles overfyring og kan ødelegge peisovnen. Ved overfyring gjelder ikke garantien på en RAIS- peisovn.

Forurenser det å ha peisovn?

Forurenser det å ha peisovn?

Hvis du bruker tørr og godt ved, fyrer riktig og bærer asken ut når den er kald og gjerne tildekket, ja så vil det neppe være noe problem. En av peisovnens fordeler er at den raskt kan sende varme rundt i rommet ved hjelp av konveksjonseffekten. Hvis det er støvete i rommet, følger litt av støvet med, og da kan man feilaktig tro at peisovnen støver. Hvis man støvsuger når der er støvet i rommet, sirkulerer peisovnen ren luft.