Miljø

RAIS’ ovner oppfyller naturligvis de aller strengeste kravene til effektivitet og utledning av rest-partikler. Dette sikres blant annet ved at utviklingsavdelingen med tilhørende laboratorium tester, måler og evaluerer hver ovn før den settes i produksjon. Det betyr at samtlige RAIS vedovner lever opp til de strengeste kravene fra Europa og USA. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og optimere forbrenningen, blant annet i samarbeid med Aalborg Universitet og Teknologisk Institut.

Webbureau ITTP