&noscript=1 />

Miljø

RAIS’ ovner og gasspeiser oppfyller naturligvis de aller strengeste kravene til effektivitet og utledning av rest-partikler. Dette sikres blant annet ved at utviklingsavdelingen med tilhørende laboratorium tester, måler og evaluerer hver ovn før den settes i produksjon. Det betyr at samtlige RAIS vedovner og gasspeiser lever opp til de strengeste kravene fra Europa og USA.

Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og optimere forbrenningen, blant annet i samarbeid med Aalborg Universitet og Teknologisk Institut.

Webbureau ITTP