Design selv...

RAIS - i harmoni med naturen

Når man vælger en brændeovn med rige æstetiske og praktiske kvaliteter, bliver den en del af den gode hverdag.
Og man næsten holder af den, fordi den holder.
Den skaber vedvarende energi!
Længere holdbarhed giver endnu mere bæredygtighed…

Hensyn til natur og klima er et must hos RAIS. Vores nye brændeovne og indsatse opfylder mere end allerstrengeste krav til effektivitet og udledning af restpartikler og ligger helt forrest i kapløbet om miljøvenlighed på det europæiske marked.

RAIS-ovne anses i udlandet for miljømæssige forbilleder.

Vi arbejder fokuseret på at udvikle og optimere forbrændingen - blandt andet i samarbejde med Aalborg Universitet og Teknologisk Institut. RAIS har, som spydspids i branchen, gennem årene gang på gang sat nye normer for hvilke miljøkrav, der kan stilles til moderne brændeovne.

Blandt RAIS-ovne opnår vi eksempelvis en virkningsgrad på 80 procent.

Ovne fra RAIS opfylder i øvrigt strenge krav i hele cyklussen fra råvare til affald.

Fyring med træ kan tillige betragtes som CO2-neutralt, fordi den udledte mængde ved korrekt fyring svarer til den mængde, som træet ville have afgivet under forrådnelse i skoven.