Design selv...
Vedligeholdelse af din brændeovn

Rengøring af ruden - og vedligehold af ovnen

Ovnen skal være kold, når du går i gang. 

Det gode, gamle råd er nemt og effektivt: 

1. Rens indersiden af glasset med en fugtig klud dyppet i den helt fine aske i ovnen. 

01 ovn rengoering 4319

01 ovn rengoering 4319

2. Tør efter og poler med en blød klud. Vupti. 

03 ovn rengoering 4327

3. Ren rude og fuld fornøjelse af flammerne igen.

ovn rengoering

Og ellers skal småsnavs og rande på ruden altid fjernes med et helt almindeligt rengøringsmiddel beregnet til glas. Følg brugsanvisningen.
Og: når du bruger rengøringsmiddel, skal du altid vaske efter med rent vand, så du også fjerner rester af midlet. Så undgår du, at rester brænder fast og sætter spor på glasset, når det bliver varmt næste gang, du tænder ovnen.

Sort coatede flader, skal altid rengøres med blød klud - ikke noget, der ridser. Der må ikke bruges glasrens på de coatede partier.

Brændkammeret

Skal tømmes for aske efter behov. Enten via ovnens rysterist - eller ved forsigtigt at tage asken ud med en lille håndskovl. Asken skal være helt afkølet, før den kasseres.

Rengøring af brændeovn

Brændeovnen kan altid rengøres på ydersiden med enten en tør eller en hårdt opvredet, blød klud. 

Har ovnen fedtsten, kan den afrenses med fortynder. I nogle tilfælde kan en ultrafin slibning være på sin plads.
Beklædning med keramiske sten rengøres med en fugtig klud. 

Til RAIS-brændeovne fås alle nuancen på spraydåse, i fald der bliver brug for at vedligeholde overfladen.

Rengøring af skorsten

Skorstensfejeren bør tjekke både skorsten og brændeovn mindst en gang om året. 

Se mere i ovnens betjeningsvejledning.