Design selv...
Installation af brændeovne og indsatse

Installation

Når du installerer din nye brændeovn, er der en række generelle regler, der skal overholdes:
Ovnen skal altid installeres efter gældende national lovgivning og de anvisninger, der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke. Kontakt derfor altid de lokale myndigheder, inden brændeovnen opstilles og tilsluttes.

1. Skorstenen skal være så høj og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden. Skorstenen skal have tilstrækkelig med træk, så brændeovnen fungerer efter hensigten. Kontakt den lokale skorstensfejer for mere information.
2. Vær sikker på, at det rum, hvori brændeovnen opstilles, kan blive tilført tilstrækkeligt med frisk luft. Eksempelvis kan en tændt emhætte skabe undertryk og reducere trækket i skorstenen.
3. Undersøg om gulvet kan bære brændeovnens og skorstenens vægt.
4. Placer altid brændeovnen på et ikkebrændbart underlag. Vær desuden opmærksom på at overholde de minimumsafstande til brændbart materiale, der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke.
5. Foretag aldrig selv ændringer i brændeovnens tekniske funktioner, og følg altid forhandlerens og skorstensfejerens anvisninger. Uautoriserede ændringer eller forkert opstilling kan medføre risiko ved brug af brændeovnen og forringe fyringsøkonomien. Desuden betyder det, at garantien på brændeovnen bortfalder.

topbillede

..få min blogpost i din indbakke! Fra Art of Fire by AnnCharlott…

eller

Gå til bloggen