Design selv...
Installation af brændeovne og indsatse

Montering og opstilling af brændeovn

Når du installerer din nye brændeovn, er der en række generelle regler for opstilling, der skal overholdes:

Ovnen skal altid monteres efter gældende national lovgivning og de anvisninger, der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke. Kontakt derfor altid de lokale myndigheder inden montering.

1

Skorstenen skal være så høj og i en sådan stand, at trækforholdene er i orden. Skorstenen skal have tilstrækkelig med træk, så brændeovnen fungerer efter hensigten, når den er monteret. Kontakt den lokale skorstensfejer for mere information om installation.

2

Vær sikker på, at der tilstrækkelig med frisk luft til brændeovnen i det rum, hvor den skal være. Eksempelvis kan en emhætte skabe undertryk og reducere trækket i skorstenen. Især i moderne tætte huse. I mange tilfælde kan man med fordel installere sin ovn med RAIS AirSystem. Så trækker ovnen luft ind udefra via en separat kanal - og fungerer uafhængig af luftforholdene i rummet.

3

Undersøg - inden du går i gang med opstillingen - om gulvet kan bære brændeovnens og skorstenens vægt.

4

De fleste RAIS-ovne har en lukket bundplade og kan placeres på alle almindelige gulvbelægninger. Men gulvet skal dækkes af omkring ovnen. Vi tilbyder glasplader, der passer i formen og blot skal skubbes hen til ovnen. Har ovnen ikke lukket bundplade, skal den placeres på ikkebrændbart gulv eller ikkebrændbar plade. Vær desuden opmærksom på at overholde de minimumsafstande til brændbart materiale, der er anført på brændeovnens godkendelsesmærke. Læs brugermanualen inden installation.

5

Foretag aldrig selv ændringer i brændeovnens tekniske funktioner, og følg altid forhandlerens og skorstensfejerens anvisninger om montering. Uautoriserede ændringer eller forkert opstilling kan medføre risiko ved brug af brændeovnen og forringe fyringsøkonomien. Desuden indebærer den slags, at garantien på brændeovnen bortfalder.