Design selv...

FAQ - spørgsmål og svar

Hvor er nærmeste RAIS-forhandler?

Hvor er nærmeste RAIS-forhandler?

Der er autoriserede RAIS-forhandlere i hele landet. RAIS- brændeovne sælges alene hos forhandlere med autorisation. En RAIS-forhandler er uddannet til at rådgive om såvel RAIS-brændeovne som alle forhold inden for brug og installation af brændeovne og tilhørende produkter. Det gælder også for skorstenen. Du er altid velkommen med spørgsmål.
klik her for for at finde din nærmeste RAIS forhandler

Skal vi vælge brændeovn eller pejseindsats?

Skal vi vælge brændeovn eller pejseindsats?

Det afhænger af detaljerne i jeres ønsker.
Som varmekilde er de to typer præcis lige gode. Forbrændingseffektiviteten og mængden af varme er principielt den samme. I praksis giver den fritstående ovn varme fra sig hurtigere end pejseindsatsen. Men pejseindsatsen akkumulerer og afgiver en mere jævn varme over længere tid. En fritstående ovn skal beklædes grundigt med natursten for at opnå samme akkumulerende effekt. Pejseindsatsen vælges ofte, når man bygger nyt eller bygger om, fordi den her kan integreres i arkitekturen. Det sparer ofte plads. Og den vælges typisk, når man skal ombygge en åben pejs. Herefter får man en bedre varmeøkonomi. Den moderne, fritstående brændeovn vælges også som en del af indretningen. RAIS´s brændeovne er alle designet med tanke på den rumlige oplevelse og ofte næsten skulpturelle fremtoning, der egner sig som element i det samlede æstetiske udtryk i hjemmet

Hvordan vælger vi type og størrelse?

Hvordan vælger vi type og størrelse?

Det er vigtigt at vælge den brændeovn, der opfylder alle behov og ønsker - både de funktionelle og de designmæssige.
Og så skal størrelsen - dvs. ydelsen, altså mængden af varme, som ovnen giver - passe til det rum og det hus, som brændeovnen skal integreres i.
En moderne brændeovn kan opvarme mellem ti og tyve kvadratmeter rum med normal lofthøjde pr. kilowatt effekt. Eksempel: under specifikationer for en brændeovn står der min.-maks. effekt: 3-7 kW. Lad os tage gennemsnittet og sige 5kW. Og altså så sige 5 gange de nævnte ti-tyve kvadratmeter. Det vil sige 50-100 kvadratmeter.
Som det ses, er disse angivelser endda meget vide.
Dels har det meget at sige, om huset er godt bygget og isoleret. Ellers får man ikke gavn af hele effekten.
Dels kan vores supermoderne ovne også brænde godt ved lav effekt. Det er ofte et ønske i moderne lavenergihuse - eller når man blot ønsker lidt ekstra hyggevarme og ild for det smukke syns skyld.
Så tænk over placering, design og varmemængde. Tag forhandlerens erfaring og gode råd med i overvejelserne.

Hvilke krav skal skorstenen opfylde?

Hvilke krav skal skorstenen opfylde?

En velfungerende brændeovnsinstallation kræver, at skorstenen er i orden. Det er et generelt godt råd at få skorstensfejeren til at tjekke skorstenen og den placering, man har i tankerne for brændeovnen.
Populært sagt kan skorstenen kaldes brændeovnens drivkraft. Moderne brændeovne stiller større krav til træk og skorstensforhold end ældre ovne.
En brændeovn kan tilsluttes såvel en muret skorsten som en stålrørsskorsten.
Der er forskellige krav til hvor meget, der må tilsluttes samme skorsten, højde for tilslutningen og afstand til væggen bag brændeovnen.
Skal brændeovnen tilsluttes en muret skorsten, fastmures en røgrørsbøsning i skorstenen, og røgrøret føres ind i det. Der skal bagefter tætnes med en speciel paksnor.
For tilslutning til en stålskorsten kan man fra brændeovnen og op til 225 mm fra brændbar loftbeklædning benytte et uisoleret røgrør. Fra 225 mm under loftbeklædningen og op gennem loft og tag skal røret være isoleret, og skorstenen skal forsynes med en regnhætte.
Skorstensfejeren skal godkende den færdige tilslutning.

Følger der en prøvningsattest med?

Følger der en prøvningsattest med?

Ja. Når du køber en RAIS-brændeovn, følger der naturligvis en prøvningsattest med, sådan som reglerne foreskriver. Den er din sikkerhed for, at ovnen overholder miljøkravene og derfor kan installeres på lovlig vis. Når ovnen er på plads, skal skorstensfejeren skrive under på attesten. Derefter: gem den. Hvis du senere skulle få brug for at installere ovnen et nyt sted, er attesten dit bevis for, at ovnen lever op til reglerne.
Find din prøvningsattest under brændeovnens specifikationer her
Find din prøvningsattest under indsatsens specifikationer her

Hvad nu med en brugt ovn?

Hvad nu med en brugt ovn?

Brugte brændeovne skal leve op til gældende miljøregler for at kunne geninstalleres på lovlig vis.

Hvordan vælger vi brænde?

Hvordan vælger vi brænde?

Alle træsorter varmer lige meget pr. kg træ - hvis ellers det er lige tørt.
Men der er forskel på de forskellige træsorters vægt.
Bøgetræ vejer en tredjedel mere per kubikmeter end grantræ. Altså skal der mere grantræ til for at give samme mængde varme.
To rummeter bøgetræ giver samme varmemængde som tre rummeter grantræ. Det er vigtigt at vide, når man sammenligner prisen på brænde. Eksempelvis brænde i pallerammer. Der er også forskel på, hvordan træsorterne brænder. Bøg og ask brænder flot og danner flotte gløder. Birk brænder pænt og roligt og er tillige smuk med den hvide bark.
Relative brændværdier i forhold til bøg: Bøg 100 pct., eg 100 pct., ask 98 pct., elm 96 pct., ahorn 93 pct., birk 88 pct., bjergfyr 83 pct., skovfyr 75 pct., gran 67 pct., poppel 65 pct.

Når du køber ind?

Når du køber ind?

Når man skal indkøbe brænde, må man skelne mellem kasserummeter og skovrummeter.
En kasserummeter er den mængde brænde, der kan være i en kasse, der indvendig måler en meter i højde, bredde og længde. Heri ligger brændet hulter til bulter. Der er altså meget luft i kassen - og derfor kun cirka 0,45 rummeter fast træmasse i.
En skovrummeter træ består af ukløvet træ i hele længder - i skoven ofte på to meter - stablet pænt men med den luft imellem, som der naturligt opstår mellem træstammer. Der er cirka 0,65 rummeter fast træmasse i en skovrummeter.
En stablet rummeter træ består af savet - normalt i cirka 33 centimeters længde - og kløvet træ, som er stablet pænt. Der er cirka 0,70 kubikmeter fast træmasse i en stablet rummeter træ.
Kubikmeter og rummeter er to forskellige ord - men betyder det samme.

Hvor meget er en rummeter?

Hvor meget er en rummeter?

Når man skal indkøbe brænde, må man skelne mellem kasserummeter og skovrummeter, for det er ikke lige meget.
En kasserummeter er den mængde brænde, der kan være i en kasse, der indvendig måler en meter i højde, bredde og længde. Heri ligger brændet hulter til bulter. Der er altså meget luft i kassen - og derfor kun cirka 0,45 rummeter fast træmasse i.
En skovrummeter træ består af ukløvet træ i hele længder - i skoven ofte på to meter - stablet pænt men med den luft imellem, som naturligt opstår mellem træstammer. Der er cirka 0,65 rummeter fast træmasse i en skovrummeter.
En stablet rummeter træ består af savet - normalt i cirka 33 centimeters længde - og kløvet træ, som er stablet pænt. Der er cirka 0,70 kubikmeter fast træmasse i en stablet rummeter træ.
Ordet kubikmeter betyder som bekendt det samme som rummeter.

Hvis du skover, saver og opbevarer brænde selv?

Hvis du skover, saver og opbevarer brænde selv?

Det kan godt betale sig at producere brænde selv, hvis du ikke regner for meget på tidsforbruget. Det giver frisk luft og motion. Og så er der en vis fornøjelse ved at lægge brænde på, som man selv har hentet i skoven.
Husk først og fremmest det nødvendige sikkerhedsudstyr. Hjelm, briller, sikkerhedstøj og høreværn. Er du i tvivl om noget, så søg eventuelt på Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning.
Man kan kontakte en af landets mange skovfogeder og få anvist et område til selvskovning. Alt efter type aftales typisk en rummeterpris, og brændet stables inden opmåling og afregning. I statsskovene foregår det via naturstyrelsen.dk.
Man kan enten save i meterstykker - eller straks i den størrelse, som skal i ovnen. Husk, at frisk træ er lettere at kløve end tørt.
En brændekløver kan ofte lejes i byggemarkedet og andre steder. Husk også her alle sikkerhedsforskrifter.
Hvis du skover om efteråret, saver, kløver og stabler, vil brændet normalt være klar til brug næste vinter.
Husk at give brændestakken den bedste plads i haven: hvor solen banker ind og der er god luftning. Brændet er klar til brug, når det er tørt. En fugtighedsmåler kan købes i ethvert byggemarked. Når den viser maksimalt 18 procent, kan brændet bæres ind til ovnen.

Kan man fyre med andet end brænde? (Nej!)

Kan man fyre med andet end brænde? (Nej!)

Svaret er nej.
Brændkammer og luftstyring i en RAIS-brændeovn er afbalanceret til optimal forbrænding af træ, ligesom godkendelsen af brændeovnen er baseret på træ som brændsel. Man må derfor alene bruge træ i en RAIS-brændeovn.
Der findes forskellige kokstyper og briketter, som angiver at være anvendelige i brændeovne beregnet for træ. Men disse brændselstyper kan risikere at have brændværdier, som er højere end træ, og så kan man nemt komme til at overskride maksimaleffekten i ovnen. Det kaldes overfyring og kan ødelægge brændeovnen. Ved overfyring dækker garantien på en RAIS- brændeovn ikke.

Sviner det at have brændeovn?

Sviner det at have brændeovn?

Hvis du bruger tørt og godt brænde, fyrer korrekt og bærer asken ud, når den er kold og gerne tildækket, ja så vil der næppe være noget at bemærke. En af brændeovnens fordele er, at den hurtigt kan sende varme rundt i rummet i kraft af konvektionen. Hvis der er støvet i rummet, følger noget af støvet med, og så kan man fejlagtigt tro, at brændeovnen støver. Hvis man støvsuger, når der er støvet i rummet, cirkulerer brændeovnen ren luft.